Erişilebilirlik Ayarları

Yazı boyutu

Renk Seçenekleri

Tek renkli Sessiz renk Koyu

Okuma araçları

izolasyon Yönetici
Engelliliği Araştırmak
Engelliliği Araştırmak

Engelliliği Araştırmak

» Rehber

Kaynak

Hikayeler

Başlıklar

Engellilik Sorunlarını Araştırmaya İlişkin Rehber – Kısa Versiyon

Bu Yazıyı Oku

Editörün Notu: GIJN’in Engellilik Sorunlarını Araştırmaya İlişkin  Rehberin tamamı  Emyle Watkins tarafından yazılmış ve Mart 2023’te yayınlanmıştır. Bu daha kısa, kısaltılmış versiyon, Ocak 2024’te Nikolia Apostolou tarafından düzenlenmiştir.

Birleşmiş Milletler‘e göre engelliler, kesişen en büyük azınlık grubudur. Dünya genelinde yaklaşık 1,3 milyar kişiye karşılık gelen bu gruba, uyruğu veya sosyoekonomik durumu ne olursa olsun herkes her an katılabilir. Daha önemlisi her engellilik görünür değildir ve neredeyse her haberin bir engellilik açısı var.

1.Bölüm| Tanım

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) belki de en geniş tanımı yapmakta:  “Engellilik, serebral palsi, Down sendromu ve depresyon gibi bir sağlık sorunu olan bireyler ile olumsuz tutumlar, erişilemeyen ulaşım ve kamu binaları ve sınırlı sosyal destek gibi kişisel ve çevresel faktörler arasındaki etkileşimden kaynaklanmaktadır.”

ABD Hastalık Kontrol Merkezleri (CDC) engelliliğin üç boyutlu olarak tanımlanabileceğini belirtmekte:

1-Bir kişinin vücut yapısında veya işlevinde ya da zihinsel işleyişinde bozukluk; bozukluklara örnek olarak bir uzvun kaybı, görme kaybı veya hafıza kaybı verilebilir.

2-Görme, işitme, yürüme veya problem çözme güçlüğü gibi faaliyet sınırlamalarının yaşanması.

3-Çalışma, sosyal ve eğlence faaliyetlerine katılma, sağlık bakımı ve önleyici hizmetler alma gibi günlük faaliyetlere katılım kısıtlamaları.

Birleşmiş Milletler ayrıca ülkelere göre engellilikle ilgili mevzuatın bir listesini de sunuyor.

BM Engelli Hakları Sözleşmesi’ni (CRPD) imzalayan ülkeler, “engelliliğin gelişen bir kavram olduğunu ve engelliliğin, engelli kişiler ile onların topluma diğerleriyle eşit bir şekilde tam ve etkin katılımını engelleyen tutumsal ve çevresel engeller arasındaki etkileşimden kaynaklandığını” kabul etmekte.

CDC’ye göre, aşağıdakiler de dahil olmak üzere birçok engellilik türü vardır:

 • Vizyon
 • Hareket
 • Düşünme
 • Hatırlamak
 • Öğrenme
 • İletişim
 • İşitme
 • Ruh sağlığı
 • Sosyal ilişkiler

Doğuştan olan durumlar için ise belirtilen detaylar şöyle:

CDC, engellerin çocuklar büyüdükçe ortaya çıkan gelişimsel durumlarla (örneğin otizm spektrum bozukluğu ve dikkat eksikliği/hiperaktivite bozukluğu veya DEHB) ilişkili olabileceğini belirtmekte. Diğer engeller bir kaza veya yaralanmayla (örneğin travmatik beyin hasarı veya omurilik yaralanması), uzun süredir devam eden bir durum veya hastalıkla (örneğin diyabet) ilgili olabilir veya ilerleyici (örneğin kas distrofisi), yaşlanmayla ilgili (hareketlilik kaybı veya görme ve işitme kaybı gibi), statik (örneğin uzuv kaybı) veya doğası gereği dinamik (bazı multipl skleroz türleri) olabilir. Otizm, DEHB ve disleksi de beyindeki farklılıkların insanların nasıl düşündüğünü ve bilgiyi nasıl işlediğini etkilediği nörodiverjans örnekleridir. Nörodejeneratif durumlar tanım gereği bir engellilik değildir, ancak engellilikle ilişkilendirilebilirler.

Engelliliğin diğer tanımları ve modelleri için bu rehberin uzun versiyonunu okuyabilirsiniz.

Bölüm 2 – Ne Araştırılmalı?

 • Kurumsuzlaştırma: Engelli insanların kurumlardan, hastanelerden ve tesislerden çıkarılarak daha küçük toplu konutlara veya bireysel daireler gibi bağımsız yaşam koşullarına taşınması süreci.
 • Erişilebilir, Uygun Fiyatlı Konut: İnsanların ihtiyaçlarını karşılayan uygun fiyatlı konutlar bulup bulamadıklarını inceleyin, örneğin engellileri barındıran belirli fiziksel veya tasarım özelliklerine sahip olmak vb.
 • Ulaşım Erişimi: Belirli bir bölgedeki ana ulaşım hattının engelli insanlar için erişilebilir olup olmadığını araştırın.
 • İstihdama Erişim: Çalışabilecek durumda olan bir engellinin önündeki engelleri araştırın.
 • Eğitim Erişimi: Öğrencilere herhangi bir eğitim fırsatı sağlanıp sağlanmadığını ve bunların yeterli olup olmadığını araştırın.
 • Görünmez Engeller: Tüm engeller çıplak gözle görülemez. Astım, diyabet, kanser ve otoimmün hastalıklar (romatoid artrit, lupus vb.) gibi kronik hastalıkları olan birçok kişi kendini engelli olarak tanımlar. Akıl sağlığı sorunları da genellikle görünmez engeller olarak kabul edilir.
 • Ableizm ve Ayrımcılık: Ableizm engelli insanlara karşı ayrımcılıktır, tıpkı beyaz olmayan insanlara karşı ayrımcılığı tanımlamak için kullanılan ırkçılık ve cinsiyete dayalı ayrımcılığı tanımlamak için kullanılan cinsiyetçilik gibi. Ya da türlere dayalı ayrımcılığı tanımlamak için kullanılan türcülük gibi.
 • Fiziksel Altyapı: Toplumunuzun fiziksel altyapısının engelli bireylere hizmet edip etmediğini kontrol edin.
 • Sağlık hizmetleri: Bölgenizdeki insanların kendi sağlık hizmetlerine erişip erişemediğini veya karşılayıp karşılayamadığını araştırın.
 • Tedarik Zincirleri: Tedarik zincirleri ve endüstriyel sorunlar engelli bireylerin temel tıbbi ekipman ve tedavilere erişimini nasıl etkiliyor?
 • Tartışmalı Tedaviler: Bazı tıbbi tedaviler, özellikle de insanlar bu tedavilere zorlanıyorsa, hizmet etmeyi amaçladıkları topluluklar tarafından tartışmalı olarak görülebilir.
 • Suistimal ve İhmal: İnsanların yaşadıkları kurumların koşullarının yanı sıra onlara yardımcı olmaları için para ödenen yardımcıları ve çalışanları da eleştirel bir gözle inceleyin. Bir diğer önemli konu da evlat cinayetleri, bir çocuğun ebeveyni tarafından öldürülmesi ve bir eş ya da bakıcı tarafından öldürülmeye dayalı vakalar.
 • “Crip Vergisi”: Bu halk dilindeki terim, engelli insanlar için yaşamanın daha maliyetli olduğu fikrini ifade eder.

Zorla Kısırlaştırma: Birçok Avrupa ülkesi ve ABD eyaleti de dahil olmak üzere dünya çapında düzinelerce ülke, engelli kişilerin zorla kısırlaştırılmasına hala yasal olarak izin vermekte.

Bölüm 3 – Kaynak ve Veri Bulma

İletişim araçlarına sahip olan ve konuşamayan kişiler de dahil olmak üzere engelli kişiler.

 • Avukatlar.
 • Sosyal medya.
 • Hikayeniz için ihtiyaç duyabileceğiniz alanlarda uzman olan engelli ve nöroderjik kişileri arayın.
 • Engelli bireylerle ilgilenen ve onları savunan kuruluşlar, ancak karar alma pozisyonlarında engelli bireyleri istihdam edip etmediklerini kontrol edin.

Veri Bulma

 • Veri ararken, engelliliğin yıllarca bilimsel bir alan olarak ciddiye alınmadığını ve engelli insanların her zaman medeni haklara sahip olmadıklarını; birçok ülkede hala olmadıklarını unutmayın.
 • Bulduğunuz verilere her zaman eleştirel yaklaşın. Öncelikle, ülkeye veya programa göre değişebileceğinden engelliliğin tanımını inceleyin.
 • Birçok ülke engelliler hakkında veri tutmadığı için geçmiş veriler eksik olabilir.
 • Veriler için engelli toplumundaki insanlara danışın.
 • Hakkında yazdığınız nüfusu temsil eden veya bu nüfusa hizmet eden kuruluşlar ve hayır kurumları tarafından bir araya getirilen veri tabanlarını araştırın.
 • Bilimsel çalışmaları araştırın.
 • Ayrıca kendi veri tabanınızı oluşturmanız veya temel olarak kullanmak üzere ilgili raporları bulmanız gerekebilir.
 • Engellilik bazen istatistiksel veri setlerinde ve anketlerde “sağlık”, “demografi” veya “kimlik” başlıkları altında bulunabilir.
 • Belirli bir engelli grubuyla ilgili veri bulamazsanız, kendi resminizi oluşturmak için daha spesifik gruplara bakmayı deneyin. Örneğin, ülkenizdeki bağışıklık sistemi baskılanmış kişilerle ilgili bir haber üzerinde çalışıyorsanız ancak bağışıklık sistemi baskılanmış kişilerin sayısına ilişkin genel bir istatistik bulamıyorsanız, bunun yerine bağışıklık sistemi baskılanmış kişilerin sahip olabileceği kanser, otoimmün hastalıklar, nakiller ve HIV/AIDS gibi belirli durumlara ilişkin verileri aramayı deneyin.
 • Ülkenin ulusal istatistik veri tabanından, bölümünden veya bakanlığından başlayın, bu genellikle başlamak için iyi bir yerdir. Bazı ülkeler engelli bireyleri ulusal anketlere veya nüfus sayımlarına da dahil etmektedir. Hindistan’ın nüfus sayımında engellilere ilişkin verilerle ilgili sorunlara işaret eden bir hikaye.
 • Bir engelli olarak Uzun COVID’in nasıl ele alınacağı hakkında daha fazla bilgi için bağımsız gazeteci Fiona Lowenstein tarafından yazılan Body Politic’in bu rehberini okuyun.
 • Yetkililer verileri serbestçe vermediğinde bilgi edinme özgürlüğü (FOI) veya bilgi edinme hakkı (RTI) yasalarını kullanarak veri elde edin. GIJN’in dünya genelinde bu erişim yasalarının kullanımına ilişkin kapsamlı bir rehberi bulunmakta. Kurumlar mevcut yasalara uymayı reddettiğinde, yasa kapsamında dava açacak avukatlarla anlaşmayı düşünün. Bazı avukatlar bu tür davaları ücretsiz olarak alacaktır.
 • Ülkenin mali harcamalarını ve engelliler için ne kadar harcama yapıldığını inceleyin.

Uluslararası Veritabanları

Bu kapsamlı olmayan bir listedir ve bazı ülkeler bu veri tabanları için bilgi toplamayabilir veya katkıda bulunmayabilir.

Uluslararası Engelli Örgütleri – Not: Engelli toplulukları için birçoğu burada yer almayan çok sayıda şemsiye grup bulunmaktadır. Aşağıdaki gruplar örnek olarak verilmiştir.

 • Uluslararası Engelliler İttifakı (IDA) – Engellilere yönelik kuruluşlardan oluşan küresel bir ittifaktır. IDA’nın web sitesine göre, üye kuruluşların çoğunluğu engelli bireyler ve yakınları tarafından yönetilmekte ve onları içermektedir. IDA ayrıca Engelli Yerli Kişiler Küresel Ağı ve Engellilik Üzerine Küresel Eylem (GLAD) Ağını da yönetmektedir.
 • Avrupa Engellilik Forumu, “Avrupa’daki 100 milyondan fazla engellinin çıkarlarını savunan bir şemsiye engelli örgütüdür.” Grup ayrıca web sitesinde yayınlar ve web seminerleri de dahil olmak üzere kaynaklar sunmaktadır.
 • Afrika Engellilik Forumu “Afrika’daki Engelli Kişiler Örgütlerinin (DPO’lar) kıtasal üyelik örgütüdür.” İlgili Afrika kuruluşlarının bir listesini burada bulabilirsiniz.
 • ASEAN Engellilik Forumu, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği’nin Engelli Kişiler Örgütleri (DPO’lar) tarafından oluşturulan bir ağdır. Gazeteciler için iyi bir kaynak olabilecek raporlar üretir.
 • RIADIS, engelli bireyler ve ailelerinin sivil toplum kuruluşlarından oluşan Latin Amerika ağıdır. Web sitesinde araçlar ve bir kütüphane bulabileceğiniz ilginç bir kaynaklar bölümü vardır.
 • Pasifik Engellilik Forumu 71 kuruluşu temsil etmektedir. Pasifik Engellilik Forumu, 22 Pasifik Adası ülkesi ve bölgesindeki 71 engelli ve destekçisi kuruluşu temsil etmektedir. COVID-19, toplumsal cinsiyet, erişilebilirlik, iklim değişikliği ve daha fazlası hakkında kaynaklar içeren çevrimiçi bir kütüphane sunmaktadır.

Engelliliğe Özel Uluslararası Kuruluşlar

Diğer Uluslararası Kaynaklar

 • DSÖ’nün engelli bireyleri etkileyen uluslararası sorunlar ve eşitsizliklerle ilgili iki raporu: Geniş kapsamlı ancak artık güncelliğini yitirmiş Dünya Engellilik Raporu (2011) ve daha odaklı olan Engelli Bireyler için Sağlıkta Eşitlik Küresel Raporu (2022).
 • Dünya Bankası Engelli Kapsayıcılığı Analizi – Dünya Bankası, engelliliğin eğitim, şiddet ve kalkınma gibi konularla kesişimi üzerine çeşitli çalışmalar ve analiz raporları hazırlamıştır. Ayrıca farklı ülkelerdeki farklı engellilik girişimlerine ilişkin örnekler de bulunmaktadır.

UNICEF Engelli Çocuklar Raporu, dünya genelinde her on çocuktan birinin engelli olduğunu tahmin etmektedir. Resim: Ekran görüntüsü, UNICEF

 • UNICEF Engelli Çocuklar Raporu “Görüldü, Sayıldı, Dahil Edildi: Engelli Çocukların Refahına Işık Tutmak için Verilerin Kullanılması” (2022) başlıklı rapor, engelli çocuklar ve karşılaştıkları insan hakları eşitsizlikleri hakkında önemli istatistikler sunmaktadır. UNICEF, raporun “engelli çocuklara ilişkin ilk küresel ve bölgesel tahminleri” içerdiğini belirtiyor.
 • Birleşmiş Milletler: Ekonomik ve Sosyal İşler Departmanı; Engellilik Kaynakları – Bu web sayfası, ülkelere göre engellilik yasaları ve kanunlarının listeleri ve ülkelere göre engellilik stratejileri ve eylem planları dahil olmak üzere BM’nin engellilikle ilgili çalışmalarına ve kaynaklarına bağlantılar sağlar.
 • Uluslararası Çalışma Örgütü İstatistik Bölümü (ILOSTAT), engelli kişilerin uluslararası istihdamı hakkında veri ve bilgi sağlar.
 • Birleşmiş Milletler Engelli Bireyler Bilgi Formu – Uluslararası engellilik istatistikleri ve engelli bireyleri etkileyen konular hakkında hızlı bir referans sayfası.
 • Uzun COVID Kaynak Listesi – Bu, hastalar ve uzmanlar da dahil olmak üzere Uzun COVID kaynaklarının küresel bir veritabanıdır.Veritabanının kullanım kuralları vardır ve iletişim bilgileri, konum ve her kaynak hakkında bilgi içerir.
 • Body Politic Long COVID Destek Grubu Röportaj Talepleri – Body Politic’in uluslararası destek grubu, gazetecilerin kendilerine bir medya talebi göndermesine olanak tanır ve bu talebi, konuşmakla ilgilenebilecek kişileri bulmak için ağlarında paylaşırlar.Web sitesine göre, destek grubunun şu anda COVID-19 geçirmiş, geçmişte geçirmiş veya iyileşmekte olan, COVID-19’dan kurtulduktan sonra semptomları olan veya COVID-19’lu birinin yakınları olan 13.000’den fazla üyesi var.
 • Gelişmekte Olan Ülkelerde Engellilik ve Yoksulluk: Dünya Sağlık Araştırmasından Bir Kesit – Bu çalışma, gelişmekte olan ülkelerdeki engellilerin sosyal ve ekonomik koşullarına ilişkin ampirik araştırmalara katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Ülkeler arasında karşılaştırılabilir veri ve yöntemler kullanarak, 15 gelişmekte olan ülkede çalışma çağındaki engellilerin ve hanelerinin ekonomik durumunun anlık bir görüntüsünü sunmaktadır.
 • Engellilik Portalı – Portal, çoğunlukla BM’nin Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri çerçevesinden alınan temel kalkınma göstergelerini kullanarak, çoğunlukla Küresel Güney’den olmak üzere 48 ülkeden nicel engellilik verilerini derlemektedir. Veriler eğitim, ekonomik güçlenme, damgalanma ve ayrımcılık ile teknoloji ve inovasyon temalarını kapsamaktadır.
 • Pretoria Üniversitesi tarafından her yıl yayınlanan Afrika Engelli Hakları Yıllığı, kıtada “engellilik bilimini ilerletmeyi” amaçlayan, kullanıcılara ücretsiz olarak sunulan hakemli bir dergidir.

Diğer Yararlı Kaynaklar

Bölüm 4 – Dil ve Mülakat

Ulusal Engellilik ve Gazetecilik Merkezi (NCDJ), gazeteciler için hangi dil ve üslubun kullanılacağı ve nelerden kaçınılacağı konusunda aydınlatıcı olabilecek kapsamlı bir engellilik stil rehberine sahiptir. İngilizce, İspanyolca, Romence ve İtalyanca dillerinde mevcuttur.

Şu konularda ekstra dikkatli olduğunuzdan emin olun: 

 • Doğruluk. Görüştüğünüz engelli topluluğundaki kişilere tercih ettikleri dilin ne olduğunu sorun. “Kişi öncelikli” mi yoksa “kimlik öncelikli” bir dil kullanmayı mı tercih ediyorlar? Bu, “engelli kişi” demekle “engelli birey” demek arasındaki farktır.
 • Birinin engelliliği ne zaman paylaşılmalı: Sadece anlatılan hikayeyle ilgili olduğunda.
 • Örtmece ifadeler kullanmayın. Bunun bazı örnekleri İngilizce’de “special needs”, “differently-abled”, “diversely-abled” ve “disAbility “dir. Bu örtmece ifadeler dile, kültüre ve dine göre değişebilir. Hindistan’da engelli insanlar bazen Hintçe’de “ilahi bir vücut parçasına sahip olan” anlamına gelen ‘divyang’ olarak adlandırılır.
 • “Acı çekiyor”, “kusur”, “sınırlama”, “bozukluk” gibi engelliliği genellikle olumsuz bir deneyim olarak çerçeveleyen veya “tekerlekli sandalyeye bağlı” gibi bir hareketlilik yardımını sınırlayıcı olarak çerçeveleyen kelimeleri kullanırken dikkatli olun.

En İyi Mülakat Uygulamaları

Engelli bireylere görüşme seçenekleri sunun. Bazı kişiler, toplumlarına erişimdeki engeller, ruh sağlığı nedenleri veya bulaşıcı bir hastalığa yakalanmamak için aldıkları önlemler nedeniyle sanal iletişimi veya telefonla iletişimi tercih etmektedir. Bazı kişiler, özellikle anksiyete, yorgunluk, yönetici işlev bozukluğu veya duyusal işleme sahip bireyler için, bir anda ortaya çıkmak yerine hazırlık yaparak daha iyi sonuç alırlar. Bazı kişilerin dudaklarınızı okumak veya bir tercüman kullanmak için yüz yüze veya sanal olarak yüz yüze olması gerekir. Bu kapsamlı bir liste değildir.

Bölüm 5 – Vaka Çalışmaları

Burkina Faso’da Engelli Kartı: Hayal Kırıklığı (Burkina Faso) 2021. Bu Batı Afrika ülkesinin engelli kartı programına derinlemesine bir bakış, sadece kartın alınmasıyla ilgili değil, kartın kendisiyle ilgili sorunları da ortaya koyuyor. Engelli bireyler, gereksinimleri karşılamak için yapılan pahalı değerlendirmelerin maliyeti de dahil olmak üzere kart almanın önündeki engelleri doğruluyor. Kart sahipleri ayrıca kart almanın kendilerine fayda sağlamadığını da söylüyor.

Delhi Polisi Engelli Bir Çocuğun Tecavüzüne İlişkin Soruşturmayı Nasıl Batırdı (Hindistan) 2022. Araştırmacı site Newslaundry, 11 yaşında ağır bilişsel engelli bir çocuğun tecavüze uğramasını inceleyen iki bölümlük bir dizi hazırladı. Site, polisin engelli bir mağdurla ilgilenme prosedürüne uymadığı ve kanıt sunmasına izin vermek için gerekli adımları atladığı durumlar da dahil olmak üzere, kolluk kuvvetlerinin çok sayıda ihmalini belgeledi.

Bir Kişinin COVID-19’dan Ölümü Birçok Engelli İnsanın Korkularını Artırdı (ABD) 2020. NPR’den Joe Shaprio, COVID-19 tedavisi görürken yaşam sonu bakımına alınan ve sonunda hayatını kaybeden 46 yaşındaki kuadriplejik bir adamın durumunu inceledi. Eşi, engelli olması nedeniyle hayatını kurtarabilecek tedavinin reddedilmiş olabileceğine inanıyor ve çeşitli gruplar haklarının ihlal edilmiş olabileceğinden endişe ediyor. Bu hikaye, COVID-19 sırasında sağlık hizmetlerinin karneye bağlanması ve engellilere yönelik tıbbi önyargılarla ilgili birçok endişenin nasıl ortaya çıktığını anlatıyor.

Engelliler ve Engellilik (Ekvador) 2020. Ekvador’da, araç ithalatında vergi indirimi ve engellilik nedeniyle erken emeklilik gibi avantajlar sağlayan 3.000 engelli kartı yasadışı olarak teslim edildi. Gazeteci Fernando Villavicencio Valencia, kartları alan ve bu avantajları araç ithal etmek için kullanan bir doktor ve aile üyelerini araştırdı.

Satılık Engelliler (Fransa) 2022. Engelli insanları istihdam eden sosyal kuruluşlara yönelik altı yıllık bir soruşturma. Gazeteci Thibault Petit, yaklaşık 120.000 engellinin düşük ücretlerini ve içler acısı çalışma koşullarını inceledi. Bu kişilerin asgari ücretin yarısı kadar maaş aldıklarını ve daha az emeklilik primi ödendiğini tespit etti.

Daha fazla vaka çalışması için bu rehberin uzun versiyonunu ziyaret edin. 


Emyle Watkins: New York merkezli, ödüllü bir araştırmacı gazetecidir. Emyle, 2021’den bu yana Buffalo’nun NPR istasyonu WBFO için engelli toplumu haberlerini yönetmektedir.Emyle’nin engellilikle ilgili haber yapma tutkusu, engelli ve nöroderjik bir birey olarak edindiği kişisel deneyimlerden kaynaklanıyor.Emyle’nin haberleri NPR ve Pittsburgh Post-Gazette tarafından yayınlanmış ve BBC World News için son dakika haberlerinde yer almıştır.

 

Bu Çalışma Bir Lisans Altında Lisanslanmıştır Creative Commons Atıf-Türevi Olmayan 4.0 Uluslararası Lisansı

İçeriklerimizi bir Creative Commons Lisansı Altında Ücretsiz, Çevrim içi veya Basılı Olarak Yeniden Yayınlayın.

Bu Yazıyı Yeniden Yayınla

Bu Çalışma Bir Lisans Altında Lisanslanmıştır Creative Commons Atıf-Türevi Olmayan 4.0 Uluslararası Lisansı


Material from GIJN’s website is generally available for republication under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International license. Images usually are published under a different license, so we advise you to use alternatives or contact us regarding permission. Here are our full terms for republication. You must credit the author, link to the original story, and name GIJN as the first publisher. For any queries or to send us a courtesy republication note, write to hello@gijn.org.

Sonrakini Oku